Αναμενόμενα Αποτελέσματα

 

 

Το έργο αναμένεται να διευρύνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στη διασυνοριακή περιοχή μεταξύ ΠΑΜΘ στην Ελλάδα και στην περιοχή Σμόλιαν στη Βουλγαρία, μέσω της αύξησης των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και δημιουργίας ικανοτήτων και της υποστήριξης για τη δημιουργία και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.
Το έργο θα οργανώσει μια σειρά δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που θα προωθήσουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως βιώσιμη εναλλακτική λύση για την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ένταξη και ως μέσο αντιμετώπισης των κοινωνικών προκλήσεων στη διασυνοριακή περιοχή. Παράλληλα, το έργο θα δημιουργήσει δύο δομές υποστήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μία στην Ξάνθη και μία στο Σμόλιαν και θα ενισχύσει την ικανότητα των τοπικών εμπειρογνωμόνων και συμβούλων, θέτοντας τα θεμέλια για τη δημιουργία του περιφερειακού μηχανισμού στήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ ο οποίος θα συνεχίσει τη λειτουργία του μέσω του νέου Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020.

Το έργο "Isee" θα έχει επίδραση στην προώθηση και επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή και θα στηρίξει τη δημιουργία και λειτουργία νέων κοινωνικών επιχειρήσεων σε περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Το αποτέλεσμα του έργου θα είναι νέες κοινωνικές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο, επέκταση δραστηριοτήτων και ενίσχυση των υφιστάμενων κοινωνικών επιχειρήσεων και οικοδόμηση διασυνοριακών συνεργειών μεταξύ των κοινωνικών επιχειρήσεων των δύο περιοχών.

Κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθεί πιλοτική κοινωνική επιχείρηση στον τομέα της συλλογής και διανομής τροφίμων σε άτομα που έχουν ανάγκη. Ο τομέας δραστηριότητας έχει επιλεγεί ως απάντηση στο αυξημένο ποσοστό φτώχειας και έχει χαρακτηριστεί ως πολιτική προτεραιότητα για τις περιφέρειες ΑΜΘ και Σμόλιαν.

Οι δείκτες αποτελεσμάτων του έργου είναι:

  • Αριθμός νέων κοινωνικών επιχειρήσεων: 8
  • Αριθμός διασυνοριακών κοινωνικών επιχειρήσεων: 4

Επικοινωνία

Κακουλίδου 1, 69100, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ελλάδα

(+30) 25313 52101

(+30) 25313 52101

  info@isee-interreg.eu

 www.isee-interreg.eu

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.