Αναμενόμενα Οφέλη

 

 

Τα αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν:
Δύο δομές στήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, μία στην Ξάνθη και μία στο Σμόλιαν. Οι δύο δομές στήριξης θα παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης σε άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους κοινωνική επιχείρηση ή σε υφιστάμενες κοινωνικές επιχειρήσεις που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους (στόχος 300 ατόμων). Κάθε δομή στήριξης θα διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό που θα αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης.
Μελέτες της συμβολής και του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας στις δύο περιοχές, σχέδιο δράσης και συστάσεις.

Υποστηρικτικά εργαλεία για τη λειτουργία των δύο δομών υποστήριξης: ένα μεικτό εργαλείο για τον προσδιορισμό των αναγκών και την αξιολόγηση των ιδεών κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ένας επιχειρηματικός οδηγός για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή, διαδραστική διαδικτυακή έκδοση, ένα μοντέλο franchising για τουλάχιστον 2 καλές πρακτικές στη Βουλγαρία ώστε να πολλαπλασιαστεί στην Ελλάδα και 2 καλές πρακτικές στην Ελλάδα που θα εφαρμοστούν στη Βουλγαρία.

Δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων για το προσωπικό των δομών υποστήριξης. Θα υπάρξουν δύο μαθήματα κατάρτισης, ένα στην Ξάνθη και ένα στο Σμόλιαν και δύο επισκέψεις μελέτης του ελληνικού προσωπικού στο Σμόλιαν και του βουλγάρικου προσωπικού στην Ξάνθη για ανταλλαγή εμπειριών και συντονισμό δραστηριοτήτων (στόχος 20 μέλη του προσωπικού).

Ενέργειες ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων δικτύωσης με άλλες πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο, θεματικά εργαστήρια σε συγκεκριμένους οικονομικούς τομείς ή για συγκεκριμένες κοινωνικές προκλήσεις, διακρατική δικτύωση μεταξύ κοινωνικών επιχειρήσεων για την ενθάρρυνση της συνεργασίας, δραστηριότητες κατάρτισης για τους δικαιούχους και οργάνωση μιας ημέρας ενημέρωσης στο τέλος του έργου, για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων που θα διαμορφωθούν μέχρι το τέλος του έργου (στόχος 660 άτομα θα συμμετάσχουν στη δικτύωση και σε άλλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης στις δύο χώρες).

Επικοινωνία

Κακουλίδου 1, 69100, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ελλάδα

(+30) 25313 52101

(+30) 25313 52101

  info@isee-interreg.eu

 www.isee-interreg.eu

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.