Στόχοι

 

 

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στις περιοχές διασύνδεσης ΠΑΜΘ και Σμόλιαν (άξονας προτεραιότητας 4) με την ενθάρρυνση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής ένταξης και την αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές ομάδες που διατρέχουν κίνδυνο. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή τους, έχουν κοινωνικό όφελος, π.χ. προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, διατήρηση πολιτιστικών παραδόσεων, φροντίδα ατόμων με ειδικές ανάγκες, τοπικά προϊόντα, τοπική βιώσιμη ανάπτυξη. Οι αυξημένες δυνατότητες απασχόλησης ευάλωτων ομάδων συμβάλλουν στη μείωση των κινδύνων κοινωνικού αποκλεισμού και στην εξοικονόμηση δημόσιων πόρων για συγκεκριμένες κοινωνικές υπηρεσίες. Εμπόδια για την απασχόλησή τους περιλαμβάνουν κοινωνικά στερεότυπα, έλλειψη προσαρμοσμένων εργασιακών χώρων, χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης κ.λπ.

Οι ειδικοί στόχοι του έργου "I-SEE" (που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο στόχο 9) είναι οι εξής: να δημιουργήσουν δύο δομές υποστήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα, ένα στην Ξάνθη και ένα στο Σμόλιαν στη Βουλγαρία για την ανάπτυξη μηχανισμού υποστήριξης και κατάλληλων εργαλείων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις για την οικοδόμηση της ικανότητας των συμβούλων κοινωνικής επιχειρηματικότητας να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην ΠΑΜΘ και την Περιφέρεια Σμόλιαν Η Βουλγαρία είναι μεταξύ των χωρών με το χαμηλότερο ΑΕΠ στην ΕΕ, πολύ χαμηλότερο από το 75% του μέσου ΑΕΠ της ΕΕ 28. Η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να προσφέρει εναλλακτική και βιώσιμη λύση για την τοπική ανάπτυξη καθώς και για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι δύο περιφέρειες.

Η ανάπτυξη και η λειτουργία δομών υποστήριξης για την κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια καινοτόμος προσέγγιση και ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η ΠΑΜΘ δεσμεύεται να υποστηρίξει την κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 και το ίδιο ισχύει για το Σμόλιαν. Το έργο θα προσφέρει πολύτιμη τεχνογνωσία, ευαισθητοποίηση σε τοπικό επίπεδο και ειδικευμένο προσωπικό για τη στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Επικοινωνία

Κακουλίδου 1, 69100, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ελλάδα

(+30) 25313 52101

(+30) 25313 52101

  info@isee-interreg.eu

 www.isee-interreg.eu

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό Δελτίο

Κάντε εγγραφή για να λαμβάνετε email από τις τελευταίες ενημερώσεις.